Mizo Adventist Logo_Tarry

Pathian Hnen Ata Thil Thlawn Pek, Euro 4,000

Picture

HARSATNA buaithlâk deuh mai hi beisei loh tak maiin, Zirtâwpnî tûk-ah a lo thleng tlat mai.
VitaSalus Wellness Center-a kan architect chuan building hrang hrangah tlâk dâlna (railing) eng emaw zât hmanhmawh taka dah a ngai tih a puâng a.
Ani chuan, “Mî tû pawh an tlâk hlauh chuan kan buai chhe hlê mai dâwn a ni,” a ti a.
Keini pawhin a sawi dik tih kan hria a. Pi White-i thurâwn behchhana din VitaSalus—”Vântlâng Rawngbâwlsakna” hi Seventh-day Adventist Kohhranin a châwisân finna leh thiamna bâkah thlarau lam thil kalpui nâna din a ni a. A awmna hmun hi Portugal ram khawpui, Lisbon aṭanga hmâr lam, mêl 115 (185 kilometers) vêla hlâ, tlâng bulṭhut Penela khuaah a ni.

Architect chuan chu tlâkdâlna siamna tûr sênso ngai zât chu Euro 4,000 vêl ni tûr angin a hisâp a.
Kei chuan chû chu kan chief financial officer hnênah ka thlen a.
“Sum kan nei rêng em?” ka ti a.
Ani chuan, “Teuh nâng lê! Sum kan nei lo rêng rêng,” tiin min chhâng a.
Ka mangang rilru ta hlê mai a. Mahse ka rilru chhûngah chuan ngaihtuahna pakhat a lo lût nghâl vat thung a.
“Hei hi tû project nge ni? Ka tâ a ni lo va. Pathian project a ni!” tiin ka ngaihtuah ta a.
Chutiang ngaih dân ka neih chu chief financial officer leh inkhâwmnaa lo tel vê dangte hnênah chuan ka hrilh hlawm a.
Kei chuan, “Hêng tlâkdâlna siamna tûr hmanruâ chu Pathianin min pe mai ang. Chutiang siamna tûr mamawh leh châkkhâi chu order zui nghâl mai ṭhâ in ti vê em?” ka ti a.
Anni pawh chuan pawmpui tih lantîr nân an lûte an bu nghat nghat hlawm a, heti hian ka ṭawngṭai zui ta nghâl a, “LALPA , hêng tlâkdâlna siamna tûr châkkhâite hi kan mamawh êm sî a, kan order nghâl mai dâwn a nia,” tiin.
Hmanruâte chu kan order ta tawp mai a.
Chuta ṭanga ni ngâ, Nilâinî takin ka hmêlhriat pawh ni lo tû emaw hnên aṭangin e-mail ka dawng a.
Heti hian a chuâng: “Doctor, VitaSalus tân bank account-ah Euro 4,000 ka rawn thun tih ka hrilh duh che a nia,” tiin.
Kei chuan ring tâwk tak hian, “LALPA chu fakin awm rawh se!” tiin ka âu chhuak a.
E-mail chu rang taka chhâng nghâlin, Zirtâwpnîa thilthleng chungchâng chu ka hrilh a.
Ani pawh chuan min rawn chhâng lêt nghâl a.
“Doctor, hei hi khâ sum kha hê project atân ngêi a ni tih a nemnghet e,” tiin a ziak a.
“Zirtâwp tûkah khân, rilrûa VitaSalus ṭanpui duhna nei chungin ka lo tho chhuak a. Chû hmun chu ka la tlawh ngai hauh lo va, mahse ṭanpui duhna rilrû ka pu tlat sî a ni. Ka thiltih chu ka nupui hian min pawmpui ang em tih pawh ka hre lo, heti hian ka ṭawngṭai tawp mai a ni: ‘LALPA , hei hi nangmâ duhzâwng a nih chuan, ka nupui thinlungah chutiang tih duhna rilrû puttîr vê ang che,’ tiin.”
“Ka ṭawngṭai zo hman chauh tihin, ka nupui chu ka office-a lo kalin, ‘Duhtak, Penela project hi i lo hre vê tawh em? Anni hi kan ṭanpui vê ngêi tûr niin ka ngai,’ a rawn ti vê a.
“Ka thil hriat chu ka mumang emaw ka ti deuh zâwk hial a. Heti hian ka’n zâwt nawn leh ngat a, ‘Eng zâtin nge ṭanpui ila ṭhâ i tih?’ tiin.”
Ani chuan, “Euro 4,000 vêl a tâwk mai ang,’ a ti a.
Ka tân zirlai zir tûr ṭhâ a va ni tehlul êm! Sum tlâk chham avâng khân hmâ lo la zui ta lo chu ni ilang, Pathian rinchhan tlat vânga malsâwmna ropui tak kan dawn tûr chu kan chân dâwn sî a lê! Tlâkdâlna thil mai a ni lo. Pathian kan rinchhan phawt chuan A hnâ chu a puitling thei zêl dâwn a ni tih târlanna chiang tak a va ni êm!
_____
Dr. Viriato Ferreira, (thlalak), hi Portugal ram, Penela khuaa VitaSalus Wellness Center director a ni a, Seventh-day Adventist world church-a health ministries department honorary assistant director a ni bawk.

Post a comment