Mizo Adventist Logo_Tarry

Missionary Tirh Nân Sum

Picture

RUÂHMANNA namên lo tak a ni: 10/40 window chhûng ramtea chanchin ṭha puâng tûra ramthim rawngbâwltu tûrin South America aṭang tuâk 25 tirh chhuah zâi an rêl a. South American Division president Erton Köhler-an chutiang ruâhmanna a puâng chu chîk takin ka lo ngaithlâ a, an thupui chu “Missionaries to the World” tih niin, kum 2014 khân Brazil khawpui, Brasilia-a division headquarters-a Seventh-day Adventist hruaitu 80 lai kal khâwmten an rêl ho chu a puâng a.

Pastor Köhler chuan Adventist kohhranin Middle East ram vêla chona lian tak an hmachhawn mêk chungchâng chu a sawi a, mihring leh sum an tlâkchham thûte pawh a sawi tel bawk a. Kan division hian rawngbâwl tûra nûpa tuâk 25 tîrin, an sênso zawng zawng, thlawhna kal man te, an ei leh in tûr leh insurance tân kum 5 chhûng atân kan tumsak dâwn a ni tiin a puâng a. Pastor Köhler chuan hê ruâhmanna lian tak hi sum leh pâi zâwnga lo anpui vê tûrin min sâwm a. Kan zâ hian kan division chhûnga conference leh mission bial heuhah president-te kan ni tih te a sawi a. Kei pawh chu Central West Argentine Mission president ka ni a, kan bial a zîmin sum pawh kan pachhe hlê a.
Argentina Union Conference rinchhana awm vê mai kan ni. Pastor Köhler rawt dân chuan, kan member neih dân hisâp zêlin thawhlawm kan thawh heuh dâwn a ni. Chutih laiin bial hrang hrangte chu sum dinhmun châu tak an ni vek chuâng lo tiin ka ngaihtuah a. Harsatna awm fo hîn pakhat chu, inkhâwm taimâ leh thatchhe deuh ngaih dân a dang a, kohhran pum pui ngaih dân thlâwp vê lêm lote pawh an lo awm hîn chu a ni. Kan mission bial chhûngah chuan, membership chu 10,000 vêl chu an awm a, mahse a nihna takah chuan Sabbath nîa inkhâwm hînte chu 5,000 vêl chauh kan ni.
Kei pawhin intiamna ka siam vê a ngai ngêi mai a. Chutiang thil ka ngaihtuah chuan ka lungphû chu a inthumrawn tluk tluk mai a. Kan budget ngaihtuah chuan kan thawh vê tûr chu a sâng hlê mai sî a. Kan tlin vê thei dâwn em tia han biak râwn tûrin kan treasurer chu a tel vê bawk sî lo. Rilrû kan siam nân hun tâwi tê chauh ka nei sî a ni. Rinnaa awngaina nên, kan mission bial chhûnga member 10,000 awm ang chuan thawh vê tûrin thutiam kan siam vê tawp mai a. Chumi chungchâng chu kan treasurer hnênah thlen nghâlin, “Hei hi kan tih vê a ngai tlat mai,” ka ti a. Ani pawhin min rawn chhâng nghâlin, “A hâ a lâwm,” tiin, chû project thlâwp vê a duh thû chu a rawn thawn lêt a. Chuta ang chawlhkâr hnihah, ka office-ah chuan thil beisei lâwk loh deuh hian min lo hmuâk reng mai a.
Kan member pakhat chuan beisei lâwk loh deuhin a ram a hralh hlauh mai a, chuta sâwma pakhat hahnem tak a rawn chhûng lût ta mai a ni. Chuta a rawn chhûn luh zât chu kan bialin division-a a thawh vê tûr lêt thum hial zu niâ lê! Thawhlawm leh thilpêk lama a hlâwkna têl hmasa ber chu a thawhtu chu a ni tih ka ring nghet tlat a. South American Divisionin ram thim beihna tûra hmalâkna a neih zârah Central West Argentine Mission chhûnga kohhrante pawhin a hlâwkna namên lo tak kan têl ta pang mai a ni.

Horacio Rizzo, veilama mî, hi kum 2016-a River Plate Adventist University president-a ruât a nih hmâin, Central West Argentine Mission president kum thum lo chelhtu a ni. Chû university-aṭang chuan nûpa tuâk thum chu “Missionaries to the World” hmalâknaah an thawk chhuak vê a ni.

Post a comment